Byla na Vaše vozidlo umístěna "VÝZVA"?

Jak postupovat

Městská policie České Budějovice reaguje na vyhlášený nouzový stav v souvislosti s nemocí COVID -19. V případě, že naleznete za stěračem vozidla Vyrozumění o porušení pravidel, lze toto vyrozumění vyřešit na přestupkovém oddělení městské policie do jednoho týdne po ukončení nouzového stavu na území ČR.

To znamená: pokud bude stav nouze trvat např. do 16. dubna 2020 je možné přijít dořešit přestupek v době od 17. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

 


Jaké doklady si vzít s sebou k projednání přestupku:

– platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

– v případě projednávání dopravního přestupku oprávnění k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz)

Úřední hodiny přestupkového oddělení